Introductie

Laat ik me even voorstellen,

Toen ik omstreeks 1993 met stamboomonderzoek begon, kwam ik er achter dat mijn oom, broer van mijn in de oorlog overleden moeder, een van de agenten van het Englandspiel is geweest. Toen verder nog bleek dat hij nog een dagboekje en wat fotoboeken uit eerste tijd van de oorlog had achtergelaten, boeide zijn geschiedenis mij zo dat ik wilde weten wat er verder gebeurd was en hoe hij er bij betrokken was geraakt.

Mausoleum

Is dit geschied in uwe dagen of ook in de dagen uwer vadren?
Vertelt uwen kinderen daarvan en laat het uwe kinderen hunnen kinderen vertellen, en derzelver kinderen aan een volgend geslacht.

Profeet Joël 1, 2&3.

Mede aangezet door de bovenstaande spreuk, geplaatst op het mausoleum in Ede, heb ik besloten de geschiedenis van mijn oom verder uit te diepen en er meer duidelijkheid in te brengen. Een deel is al gedaan en heeft geleid tot de samenstelling van het boekje:

Oorlogsdagboek van Joseph Bukkens.

De bibliotheek in mijn woonplaats was de eerst aangeboorde bron om zijn geschiedenis te leren kennen. Later ben ik de boeken die betrekking hebben op het Englandspiel gaan verzamelen met het doel deze bij elkaar te houden tot het is uitgezocht en duidelijk is wat er zich heeft afgespeeld. Inmiddels is dit al een hele verzameling geworden. Zie Boeken. Na enige tijd kwam ik er achter dat het een naïeve gedachte was de geschiedenis te reconstrueren. Er zijn zelfs nog documenten, waarvan bekend is dat ze pas 2031, of later, vrijkomen. Volgens de statistieken, ik ben van 1938, zal ik dan waarschijnlijk al tot stof vergaan zijn.
Reden om deze boekenverzameling bij elkaar te houden, zodat ze ook later nog als informatiebron kunnen dienen. In principe zijn deze boeken voor iedereen beschikbaar. Wel wil ik, door het vragen van een borgsom, zekerheid stellen om deze boeken bij elkaar te houden. Ook de te maken verzendkosten zijn voor rekening van de bruikleennemer. Het termijn van beschikbaarstelling kan in overleg vastgesteld worden.

Eerst een kleine toelichting; wat is eigenlijk dat Englandspiel?
In het kort was het een misleidingstactiek door zowel de Duitsers als de Engelsen waarbij ze elkaar valse informatie toespeelden om elkaar op het verkeerde been te zetten. Inzet waren gevangen genomen Nederlandse agenten (opgeleid in Engeland en gedropt in Nederland) die hier in opdracht van de Britten een geallieerde invasie moesten voorbereiden. De Duitsers deden zich voor als die agenten en communiceerden met de Engelsen via de radio met onderschepte code informatie. De Engelsen op hun beurt deden net of ze deze informatie geloofden en voerden de Duitsers met hun valse informatie. Het "spel" heeft zijn naam gekregen van een van de meest betrokken deelnemers, het hoofd van de afdeling Referat IV E, de SS'er Joseph Schreieder. Het zelfde spel werd door Herman Giskes, hoofd van de Abwehr, een afdeling die er ook bij betrokken was namens de Duitsers, Operatie Nordpol genoemd.
Ga naar Het spel om een indruk te krijgen van wat het Englandspiel in detail geweest is .
Als het een spel geweest is, wie speelden het dan en met welk doel?
Wie waren dan de spelers en wat waren de spelregels?
Meer daarover bij de spelers, regeringen en de geheime diensten.

Tot op heden is het door verschillende onderzoekers aangetoond dat het Englandspiel een onderdeel is van een groot misleidingsspel. Het is moeilijk aan te tonen omdat ten eerste veel informatie nog steeds door de Britten wordt achtergehouden en tevens veel van die informatie niet compleet, verdwenen of onjuist is. Ten tweede is het Englandspiel een heel ingewikkelde geschiedenis omdat alles door veel mensen werd aangestuurd en men van elkaar niet wist wat de ander deed en daarnaast een sterke competentiestrijd werd gevoerd. Gebruik makende van onderzoeken van anderen, boeken en archiefstukken zal geprobeerd worden hier duidelijkheid in te brengen.
Het is echter wel duidelijk dat het een op zeer hoog niveau gespeeld spel is geweest dat dit "verdere spel" ook na het beëindigen van de oorlog werd voortgezet en dat verschillende mensen die er dieper indoken op verschillende manieren het zwijgen is opgelegd. De tijd zal het leren hoever we hier komen.

Wat weten we van deze agenten die hun leven gegeven hebben voor de goede zaak. Is het wel zo'n goede zaak geweest? Tot op heden weten we het nog steeds niet zeker. Was het een onderdeel van een groter doel of complot? We weten dat complottheorieën erg gewild zijn, maar daarnaast weten we ook dat er nog al wat afspraken gemaakt worden die "onder de pet" moeten blijven om maar eens woorden te gebruiken die ook in een parlementaire enquëte gebruikt worden.
Hoe kom je dan achter de waarheid? Er is geen echte waarheid, waarheid is een beleving, jouw of Uw waarheid kan anders zijn dan de mijne. Dus, veel lezen en horen wat anderen zeggen, beweren, denken en voelen en daar jouw waarheid uit opbouwen.

Een voorbeeld is de pagina die over Assen gaat. Ik heb in het archief in Assen, met restricties, het inschrijfboek van de gevangenis ingezien, dat in gebruik was toen de agenten daar hebben gezeten. Niets te vinden, geen naam van een der agenten komt er in voor. Wat er wel gebeurd, is dat ongeveer een week voordat de agenten naar Assen gaan allerlei overschrijvingen van gevangenen naar andere gevangenissen plaats vinden en dat er pas weer inschrijvingen zijn als de agenten al lang in Rawicz zitten. Is de waarheid nu dat ze er gezeten hebben? Voor mij is dit een indirect bewijs en daar moeten we het mee doen. Het kan nog versterkt worden als er bijvoorbeeld in die periode brood is bezorgd voor zo'n vijftig man, maar ook dat is geen wetenschappelijk bewijs. Dat vraagt om namen en getuigenissen.

Wat er overblijft zijn de onderzoekingen om te ontdekken waar de andere elf agenten, waarvan niet van bekend is waar ze gebleven zijn. Om wat inzicht te geven naar deze zoektochten is er wat te vinden onder de pagina's Onderzoeken.

Verder informatie over de betrokken regeringen en de kampen waar de agenten gezeten hebben vindt u onder de betreffende knoppen.

Als er onvolkomenheden of onjuistheden op deze website staan laat het me weten via een berichtje. Klik op Stuur een e-mail.
Deze website is constant aan aanvullingen en veranderingen onderhevig.

Om te voorkomen dat men ongewild de website verlaat heb ik gekozen om alle externe links die naar andere websites over dit onderwerp verwijzen, samen te brengen op de pagina, Links geheten.

Adri

Uw bijdrage is van harte welkom.

Succes!

Adri Wijnen